Adatvédelem

Adatkezelő adatai

Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.overgate.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Társaság neve: 
Overgate Nyílászáró Automatizálási Nagykereskedelmi Kft. („Társaság”)

Társaság székhelye: 
H-1044 Budapest, Óradna u. 4.

Társaság cégjegyzékszáma: 
01-09-295125

Társaság adószáma: 
13276986-2-41

Társaság vezető tisztségviselője: 
Mátrai László ügyvezető

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével fordulhat. A Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el:

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa: 
Mátrai László

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának e-mail címe: 
info@overgate.hu

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának telefonszáma: 
+36 1 320 3826

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

1. SÜTI

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

2. WEBJELZŐ

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

3. ELHELYEZETT SÜTIK ÉS WEBJELZŐK TÍPUSA

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

4. SÜTIK ÉS WEBJELZŐK ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJA

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa. 

5. A TÁRSASÁG, ILLETVE HARMADIK FELEK HONLAPON ELHELYEZETT SÜTIJEI 

Név Tartalom Időtartam
PHPSESSID Munkafolyamat azonosító böngészési folyamat
_utma Google Analytics 2 év
_utmb Google Analytics 30 perc
_utmc Google Analytics böngészési folyamat
_utmt Google Analytics 10 perc
_utmz Google Analytics 6 hónap

6. SÜTIK ÉS WEBJELZŐK ELHELYEZÉSÉNEK TILTÁSA

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

7. HARMADIK SZEMÉLYEK SZOLGÁLTATÁSAI BEÁLLÍTÁSAIRA ÉS LETILTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

Szakmai hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Overgate Nyílászáró Automatizálási Nagykereskedelmi Kft. (székhely: H-1044 Budapest, Óradna u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-295125; e-mail cím: info@overgate.hu; telefonszám: +36 1 320 3826; "OVERGATE Kft.") 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét / postázási címét. 

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az e-mail címe / postázási címe kezelésére a Overgate Nyílászáró Automatizálási Nagykereskedelmi Kft. (székhely: H-1044 Budapest, Óradna u. 4.cégjegyzékszám: 01-09-295125) jogosult.

Az OVERGATE Kft.-nél az e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője.

Az OVERGATE Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az OVERGATE Kft. az e-mail címét / postázási címét szakmai hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson szakmai partnerei részére a legújabb szakmai trendekről, technikákról, termékei biztonságos használatáról, műszaki paramétereiről és a termékekhez kötődő kereskedelmi feltételeiről.

Amennyiben Ön nem kíván további szakmai hírlevelet kapni az OVERGATE Kft.-től, akkor jogosult a szakmai hírlevél küldésére vonatkozó adatbázisból kérni e-mail címe / postázási címe törlését, az info@overgate.hu e-mail címre történő e-mail küldése útján, vagy a H-1044 Budapest, Óradna u. 4. szám alatti címre történő levél küldése útján.

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az e-mail címét

(i) az OVERGATE Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a KoTo It Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics u. 39; cégjegyzékszám: 13-09-118174);

(ii) az OVERGATE Kft. honlapjának szerverszolgáltatója a Maxer Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.; cégjegyzékszám: 08-09-013763; adószám: 13670452-2-08), valamint

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A postázási címét

(i) az OVERGATE Kft. a nyomtatott hírlevél postázását végző Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. (cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44),

(ii) az OVERGATE Kft. által szakmai hírlevelei nyomtatását végző PRIME RATE Kft. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., cégjegyzékszám: 01-09-694453, adószám: 12602702-2-41), valamint

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A szakmai hírlevél küldése céljából tárolt e-mail címét / postázási címét az OVERGATE Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az OVERGATE Kft. az Ön által megadott e-mail címet / postázási címet az adatbázisba történő felvétel időpontjától az Ön törlési kérelmének előterjesztéséig, illetve a szakmai hírlevél adatbázisból történő törlésig kezeli. Az OVERGATE Kft. az Ön által megadott személyes adatokat törlési kérelme előterjesztése esetén automatikusan törli.

5. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

5.1 Az OVERGATE Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az OVERGATE Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Az OVERGATE Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a szakmai hírlevél adatbázisban szereplő e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor kérheti, hogy a személyes adatait az OVERGATE Kft. a szakmai hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az OVERGATE Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az OVERGATE Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az OVERGATE Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az OVERGATE Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az OVERGATE Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Az OVERGATE Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az OVERGATE Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az OVERGATE Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az OVERGATE Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az OVERGATE Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az OVERGATE Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az OVERGATE Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha az OVERGATE Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az OVERGATE Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az OVERGATE Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az OVERGATE Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az OVERGATE Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés az OVERGATE Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Az OVERGATE Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az OVERGATE Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával az OVERGATE Kft.-nél nem élhet. 

7. JOGSÉRTÉS ESETÉN TEHETŐ LÉPÉSEK

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az OVERGATE Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@overgate.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 
1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 
+36 (1) 391-1400

Fax: 
+36 (1) 391-1410

E-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.